Topografia Pallars
                   GABINET TOPOGRÀFIC                    Topografia Pallars

 Joan Griñó Colom, Enginyer Tècnic Agrícola, Pça Sta Anna 1, 3r 3a Sort 25560, T.973 620 557 / 636 060 931

- Aixecaments topogràfics   a escala

- Asistència tècnica i   replanteijament d'obres.

- Amidaments i   cubicacions.

- Seguiment i control geomètric   d'obres.

- Poligonals de precisió.

Nom:
Petició:
- El.laboració i tractament de models   digitales del terreny.

- Canteres, inclosa volumetria.

- Corbes de nivell.

- Suports fotogramètrics.

- Referenciament UTM de precisió.

 Equips d'última generació:

- Informes per a tribunals.

- Dictàmens i peritacions, valoració de   finques, tasació de danys en cultius i tasació   d'assegurànces agràries.

-
Projectes de naus agrícoles.

- Fitament i reparcelació de   finques.

- Parcel.lacions i Segregacions.
- Investigació històrica de la propietat.
- Fitament de terminis municipals.
- Cadastre.

Pça. Sta. Anna 1. 3r 3a
Sort 25560
Tel. 973 62 05 57
Móbil: 63 60 60 931
jcolom@gmail.com